08/03/1627, 7

08/03/1627, 7

7 Op de aanschrijving van HHM d.d. 30 jan. hebben de gedeputeerden van Holland nu van hun principalen opdracht gekregen te consenteren in de 1.000.000 gld. voor de Admiraliteiten over het jaar 1627. Zij zullen elk kwartaal een kwart van de som aan ontvanger-generaal Doublet betalen, die het vervolgens uitkeert aan de Admiraliteiten. Het geld mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitrusting van dertig oorlogsschepen, vijf jachten en vijf fregatten ten behoeve van de blokkade van de kust van Vlaanderen. Definitieve goedkeuring hangt echter af van de instemming van de overige provincies.
De gedeputeerden van Zeeland verklaren op welbehagen van hun principalen het consent te dragen en de gedeputeerden van Overijssel schikken zich naar Holland. De andere provincies verklaren nog in afwachting te zijn van de last van hun principalen, maar hebben geen twijfels over hun instemming.
Met een definitief besluit wordt nog gewacht.