08/03/1627, 9

08/03/1627, 9

9 Resident Aissema waarschuwt d.d. Hamburg 10 feb. dat de Deense koning ontevreden is over de trage betaling van het maandelijks subsidie. Ook zouden Elias Trip en Paul de Wilm in Hamburg 40.000 rijksdaalder hebben liggen die zij tegen 1 st. per rijksdaalder willen uitkeren.
Trip en Wilm worden ontboden.