09/03/1627, 2

09/03/1627, 2

2 De ingezetenen van Terheijden krijgen een verklaring waaruit blijkt dat de op 14 jan. 1626 afgegeven akte niet is herroepen door de daarna verleende akte voor het halen van levensmiddelen. Op hun verdere verzoek 36 trekpaarden, 48 koeien en 96 kalveren te mogen uitvoeren, zal de RvS adviseren.