10/03/1627, 3

10/03/1627, 3

3 Inzake De Poter is besloten de Admiraliteit te Rotterdam te schrijven hem te vragen zowel de personen als de aard van aan hen geleverde en voor hen naar Oostende vervoerde goederen bekend te maken. Op dergelijke wijze kan de Admiraliteit eventuele lorrendraaierij vaststellen en bepalen welke goedgunstigheid hem moet worden betoond.