12/03/1627, 5

12/03/1627, 5

5 De Bie en Beaumont zullen licentmeester Oostermans horen over de licentmeester van schans Blaak.