12/03/1627, 12

12/03/1627, 12

12 De executeurs-testamentair van vice-admiraal Moij Lambert verzoeken de in het sterfhuis aangetroffen ordonnanties over de jaren 1622 tot en met 1625 ten bedrage van ongeveer 22.000 gld. in obligaties te mogen omzetten.
HHM vragen de Admiraliteit te Rotterdam om advies.