13/03/1627, 5

13/03/1627, 5

5 Jan Gouthier krijgt nog zes maanden extra de tijd om zijn uitvinding van een molen, waarop hem op 9 april 1626 octrooi is verleend, in bedrijf te stellen.