13/03/1627, 9

13/03/1627, 9

9 De gedeputeerden van Gelderland en Utrecht verklaren dat de Staten van Gelderland en de Staten van Utrecht consenteren in de 1.000.000 gld. voor de Admiraliteiten.
HHM laten decharge afzenden aan de provincies voor de inning van het eerste kwart.