13/03/1627, 10

13/03/1627, 10

10 Soranzo wordt kopie gegeven van de vijf artikelen met de daarop gevallen besluiten van 10 maart inzake de door Moins opgebrachte goederen. De Admiraliteit zal worden geschreven de goederen volgens deze resolutie te restitueren zonder vonniswijzing.