13/03/1627, 16

13/03/1627, 16

16 De gecommitteerden doen verslag van hun beraad met de voor 9 maart opgeroepen gedeputeerden van de Admiraliteiten in Amsterdam , Rotterdam en het Noorderkwartier over de beveiliging van de rivieren. Zij hebben een en ander ook met Z.Exc. besproken.
Conform het advies en met instemming van Z.Exc. en de gedeputeerden wordt besloten de oorlogsschepen die nu op de Waal en de IJssel liggen, te verplaatsen. De schepen kunnen nu weinig of geen dienst doen omdat ze te zwaar zijn en te diep liggen voor de nogal eens droogvallende rivieren. Tegenover hun ligplaats zullen geschikte redoutes worden aangelegd. Zij zullen worden voorzien van enkele sloepen en kleine fregatten. Een andere mogelijkheid is, afhankelijk van de situatie ter plaatse, de bestaande redoutes te vergroten en te voorzien van matrozen. Het schip van kapitein Sloppe dat op het Zwarte Water bij de monding van de Vecht ligt, en het kaagschip dat zich in de monding van het Zwarte Water tegenover Geelmuiden bevindt, blijven op hun plek.
Opdat dit alles met het meeste effect wordt gerealiseerd, zullen de Admiraliteiten afgevaardigden naar de rivieren sturen om de situatie ter plekke met kennis of in aanwezigheid van gecommitteerden uit de steden te onderzoeken. Gezamenlijk dienen zij een regeling op te stellen en naar HHM te sturen. De bezetting met schepen zoals die nu is of zou moeten zijn, blijft echter geldig tot de nieuwe regeling volledig ten uitvoer is gebracht. Over veranderingen in de bezetting van de Maas zal de Rotterdamse Admiraliteit eerst met Z.Exc. dienen te spreken.