13/03/1627, 17

13/03/1627, 17

17 Het stadsbestuur van Enkhuizen brengt middels een schrijven nogmaals de zaak van Jan van Coesvelt onder de aandacht. Op de brief van HHM d.d. 12 nov. 1626 heeft de magistraat van Coesfeld namelijk niet gereageerd.
HHM besluiten de magistraat nog eens te schrijven.