13/03/1627, 4

13/03/1627, 4

4 Van 28 gld. 8 st. zal ordonnantie worden gedepĂȘcheerd voor Adriaen van Manezee vanwege kosten gemaakt voor vracht en vertering in het halen van de boeken en rekeningen met betrekking tot de kapiteins die op de vloot van L'Eremite gediend hebben. De door hem verzochte vacaties zijn afgewezen.