13/03/1627, 6

13/03/1627, 6

6 De gezamenlijke provincies menen dat een algeheel verbod op de handel met de neutralen beter is dan een openstelling, maar dan moet dat wel ook de Eems, de Wezer en Calais tot aan de Somme omvatten. In het geval van openstelling moet wel de lijst overal worden verhoogd. De heren van Holland zullen hun principalen hierover rapporteren. De heren van Zeeland verklaren bezwaar te hebben tegen een ongedifferentieerde verhoging.