13/03/1627, 7

13/03/1627, 7

7 De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 10 maart dat commies Adriaen Beaumont nu geen ontvangsten in Arnemuiden heeft. Dienovereenkomstig zou men hem en andere ambtenaren in die omstandigheden, geen traktement meer moeten betalen. De Rekenkamer heeft dit zo gesteld in zijn advies van 11 juli 1626, maar HHM hebben in deze nog geen besluit genomen. Daarom zou de commies moeten worden doorbetaald. Van het bedrag dat hem na het sluiten van zijn rekening over 1626 nog toekomt, zou Beaumont ordonnantie op Doublet dienen te worden gegeven. Omdat hij, zolang de licenten gesloten blijven geen inkomsten kan verwachten, dienen HHM te bedenken wat er met de in de toekomst vervallende traktementen dient te gebeuren.
Beaumont krijgt een betalingsopdracht aan de ontvanger-generaal voor hetgeen hem nog toekomt. Een beslissing over zijn toekomstige traktement zal pas worden genomen nadat een besluit is genomen over de opening van de licenten.