15/03/1627, 1

15/03/1627, 1

1 Conform het advies van de RvS is besloten de schoen- en gareelmakers van Roosendaal tegen Bosch' licent toe te staan uit Holland en Zeeland droge en natte huiden te halen voor de uitoefening van hun beroep. Hun huizen en goederen dienen als waarborg dat de huiden uitsluitend worden gebruikt ten gerieve van de ingezetenen van het rechtsgebied van Roosendaal en de huislieden die de weekmarkten aldaar bezoeken.
Conform het advies van de RvS wordt het op 8 maart ingediende verzoek van de vrijheid Arendonk afgewezen.
Omdat Z.Exc. het verzoek van Alphen en Chaam heeft aanbevolen, wordt alsnog besloten de ingezetenen toe te staan op een lijst levensmiddelen te halen.