15/03/1627, 5

15/03/1627, 5

5 De Bie en Beaumont hebben Cornelis Oostermans gehoord en rapporteren dat hij de lijsten onder zich houdt omdat de dorpen de goederen niet gezamenlijk en gros halen, maar bij kleine beetjes. Hij maakt daarvan een optelling en zet die op de lijst. Hij werpt tegen dat de licentmeester van Steenbergen goederen die niet op de lijst staan laat passeren, dat hij anderen paspoorten laat tekenen, dat huislieden op binnenlandse paspoorten goederen van Bergen op Zoom naar Steenbergen brengen die deze licentmeester dan met andere paspoorten naar het platteland laat gaan en dat hij geen controleur of chercher heeft.
HHM besluiten dat Oostermans mag vertrekken. De licentmeester van Steenbergen zal worden gehoord over de tegen hem geuite beschuldigingen.