15/03/1627, 2

15/03/1627, 2

2 Philips Gilpin verzoekt verhoging van zijn traktement met 18 gld. per maand.
De RvS zal advies uitbrengen.