15/03/1627, 3

15/03/1627, 3

3 Axel, Terneuzen en Biervliet klagen dat de Raad van Vlaanderen mandementen van appèl tegen tussenuitspraken verleent, ondanks de bevestiging van hun privileges door de Staten-Generaal in september 1625.
De Bie is verzocht de stukken te raadplegen.