15/03/1627, 4

15/03/1627, 4

4 Op de brief van Berck d.d. 5 feb. wordt geantwoord dat hij de komst van zijn opvolger zal afwachten en ondertussen de betaling van het maandelijkse subsidie moet aanbevelen. Inzake zijn terugreis en andere door hem aangehaalde punten mag Berck naar eigen inzicht handelen.