16/03/1627, 11

16/03/1627, 11

11 Conform de resolutie van 1 februari wordt aan de Deense prins geschreven geen onderzoek te laten doen naar in eerdere jaren gepleegde fraude. Tevens zal worden verzocht het vastgehouden schip te laten gaan en Carl van Cracou (die de opdracht heeft zich voor de vrijlating in te spannen) daarover welwillend te willen aanhoren.