16/03/1627, 13

16/03/1627, 13

13 Ten vervolge op de gisteren door de Admiraliteit in het Noorderkwartier aangevoerde kwesties stellen HHM vast dat de uitvoer van netten, met of zonder buizen, bij plakkaat verboden is. Aan dat verbod dient men zich dus te houden.