16/03/1627, 2

16/03/1627, 2

2 In zijn rekest klaagt Jan Webster namens George Roques dat de Admiraliteit te Rotterdam de verzochte revisie niet doorzet en ondertussen probeert het vonnis te voltrekken.
Het rekest gaat naar de Admiraliteit teneinde de revisie te bevorderen. De uitvoering van het vonnis moet worden opgeschort totdat nader bericht en advies van het College is ontvangen.