16/03/1627, 6

16/03/1627, 6

6 Schout Dingman van Oversteech verzoekt uit het deel van Brabant dat contributie betaalt, voor zijn landerijen vee en schapen ter vetweiding en verkoop te mogen halen.
De RvS wordt advies gevraagd.