16/03/1627, 7

16/03/1627, 7

7 Van de Admiraliteit te Dokkum zijn drie brieven ontvangen. In de eerste wordt geantwoord op de brief van HHM van 20 feb. dat het College volgens de instructie en in de geest van de plakkaten optreedt tegen bedrog inzake konvooien en licenten. In de tweede brief meldt de Admiraliteit dat zij de afrekening met de pachters gaat doen en de derde brief bevat een overzicht van de schepen die zij in dienst heeft.
Aangezien het hier berichten betreft nemen HHM geen besluit.