16/03/1627, 8

16/03/1627, 8

8 De Noordse Compagnie verzoekt assistentie met twee oorlogsschepen omdat is vernomen dat Spanje haar visserij wil vernietigen.
De Admiraliteiten te Rotterdam en Amsterdam wordt geschreven ieder één schip ter beschikking te willen stellen.