17/03/1627, 2

17/03/1627, 2

2 Commies Cracou is ter vergadering ontboden en heeft de voor de prins van Denemarken bestemde brief in ontvangst genomen. Hij heeft toegezegd de dienst van het land te zullen behartigen.