19/03/1627, 10

19/03/1627, 10

10 Egbert Wouters krijgt, mits binnen drie maanden beproefd, gedurende vijftien jaar octrooi voor zijn uitvinding van een instrument waarmee vijandelijke schepen kunnen worden doorboord. Voor de proef en de bekostiging ervan wordt hij verwezen naar de Admiraliteit te Amsterdam .