19/03/1627, 13

19/03/1627, 13

13 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. 5/15 maart dat zij er alles aan hebben gedaan om de consenten te verkrijgen en zich nog speciaal inspannen voor de inwilliging van het subsidie voor de Admiraliteiten.
HHM zullen in het antwoord hun dank uitspreken en tot spoed manen.