19/03/1627, 3

19/03/1627, 3

3 De weduwe van admiraal L'Eremite verzoekt betaling van diens traktement.
Gaat voor een beslissing naar de RvS.