19/03/1627, 6

19/03/1627, 6

6 Op het rekest van Gerrit Evertsen Roos wordt nogmaals het advies van de Admiraliteit te Rotterdam gevraagd. In de tussentijd zal zij uitvoering van het vonnis opschorten.
Jochim Janssen uit Rotterdam verzoekt betaling van enkele door hem gekochte ordonnanties en Jan Brustens uit Gorinchem wenst betaling van 6.477 gld.
Het Rotterdamse College dient ook over deze verzoeken advies uit te brengen.