19/03/1627, 7

19/03/1627, 7

7 Het Hof van Gelderland schrijft in antwoord op de brieven van HHM van 26 feb. en 10 maart. De momber is naar de Tielerwaard gestuurd om informatie in te winnen over de vermeende afspraken met de vijand. Het Hof vraagt nadere orders voor de bezetting.
HHM besluiten dat de RvS na overleg met Z.Exc. de order zal opstellen. De plattelandsbewoners zullen de wacht houden volgens de wijze van Holland en de kapiteins zullen bij hun compagnie blijven.