20/03/1627, 2

20/03/1627, 2

2 Gemeld wordt dat Utrecht Van Segwaert toestaat in de provincie te verblijven. Hij verzoekt nog vier of vijf dagen hier te mogen blijven om met ontvanger Van IJck de afrekening te doen.
HHM stemmen hierin toe.