22/03/1627, 5

22/03/1627, 5

5 Diverse plattelandsbewoners hebben verzocht paarden en vee te mogen halen voor hun landerijen. Het betreft: Anthonis van den Andel, schout van Besoijen, en Nicolaes Theunissen, ingezetene van Besoijen, ieder drie bouwpaarden en twaalf magere koeien; Gerrit Janssen en Teunis Driessen, ook uit Besoijen, ieder ongeveer tien magere koeien, circa vier magere ossen en twee paarden; Gerrit Aertsen uit Besoijen, vier melkkoeien, tien magere runderen en een paar bouwpaarden; Thomas Anthonissen Bijl, wonend in Besoijen, vier melkkoeien en twee bouwpaarden; Jan Willemsen Poorter en Herman Lenerts van den Pol ieder twee paarden; Jan Floren, wonend onder de jurisdictie van Zevenbergen, twee trekpaarden en twee melkkoeien; Sebastiaen Cornelissen van Corput, pachter van de hoeve van Z.Exc. in Hulten onder Gilze, twee paarden, zes koeien en zes jonge runderen; Frans Stapparts, Jan Anthonissen, Michiel Govertsen en Michiel Cornelissen, pachters van de hoeven van Z.Exc. bij Terheijden, drie paarden, twee koeien en acht vaarzen; Anthonis van Hees, secretaris van De Zwaluwe, twee koeien, twee vaarzen, zes kalveren en vier magere varkens.
De RvS zal adviseren.