23/03/1627, 9

23/03/1627, 9

9 De Staten van Zeeland antwoorden d.d. 17 maart op de brief van HHM d.d. 12 maart dat zij Beaumont hebben gelast de reis naar Polen en Zweden te aanvaarden. Daarop is Van den Honert en Bicker, ter vergadering ontboden, meegedeeld dat zij tot de deputatie zullen behoren. Zij hebben hun benoeming onder dankzegging aanvaard en willen graag nadere instructies. Die zullen worden opgesteld.