23/03/1627, 1

23/03/1627, 1

1 Ter Cuilen en Broersema doen als gewezen gedeputeerden te Emden verslag van de uitvoering van de secrete resoluties van 16 en 17 dec. 1626. In opdracht van de RvS is 30.000 gld. door commies Jan Ericx aangewend tot betaling van de achterstallige servitiën van het uit vijf compagnieën bestaande staatse garnizoen in de stad. Er is dusdanig zuinig met het geld omgegaan dat in Emder valuta niet alleen de servitiën à 32.304 gld. 19 st. 3 p. zijn betaald, maar dat er nog wat geld is overgebleven.
De ingeleverde rekeningen en kwitanties van de servitiën gaan naar de RvS. Ter Cuilen en Broersema worden onder dankzegging voor hun moeite van verdere verantwoording inzake het geld ontheven.