23/03/1627, 11

23/03/1627, 11

11 In een brief d.d. 15 maart beveelt het stadsbestuur van Dordrecht aan Jacques de Cagnioncle het monopolie op het maken van salpeter te laten behouden.
Noortwyck en Beaumont, die reeds zijn aangewezen om de kwestie tussen hem en Linschoten te schikken, zullen de brief nader bestuderen.