23/03/1627, 12

23/03/1627, 12

12 De regering te Emmerik [Emmerich] klaagt d.d. Emmerik 11 maart dat het huis van de keurvorst, met diens toestemming bewoond door de vorige gouverneur, haar nu is ontzegd.
De RvS zal over deze kwestie beslissen.
Dezelfde regering beveelt in een brief d.d. 6 maart het verzoek van Seiger Heisterman aan. Hij wil voor zijn blekerij een last zeep en een last as naar Goch vervoeren.
Met een besluit wordt nog gewacht.