23/03/1627, 13

23/03/1627, 13

13 In een brief d.d. 20 maart antwoordt de Admiraliteit te Amsterdam op het schrijven van HHM d.d. 13 maart dat de kapiteins de neutrale schepen die zij tijdens het in- of uitlopen van de havens in Vlaanderen verkrijgen niet vrijlaten, maar naar de daartoe aangewezen plaats sturen. Haar schepen zijn voldoende bemand geweest.
Er valt geen besluit.