23/03/1627, 14

23/03/1627, 14

14 De graaf van Oost-Friesland heeft audiƫntie verzocht en is door twee gedeputeerden ter vergadering gehaald. Kanselier Wiarda voert namens hem aan dat zijn zaken een langer verblijf alhier niet toestaan. De graaf is dus van plan te vertrekken, betuigt zijn blijvende genegenheid voor deze staat en verzoekt HHM de geschilpunten met Emden volgens de afspraken af te handelen. Amama zal hiertoe achterblijven. Verder hoopt hij dat HHM vanwege de ellende die de inkwartiering van de troepen van Mansfeld veroorzaakt, zijn onderdanen willen ontslaan van het onderhoud van de zeshonderd in Emden gelegerde soldaten. Inmiddels gelden de redenen van het in 1603 in 's- Gravenhage opgestelde akkoord immers niet meer. Tevens zal hij iemand naar Brussel zenden om van de Infanta eenzelfde akte van neutraliteit te verkrijgen als hij van HHM heeft ontvangen.
De graaf is verzocht deze week nog te willen blijven om te bezien wat inzake de bezetting van zijn land kan worden gedaan. Hij verklaart zijn vertrek niet langer dan tot aanstaande donderdag te kunnen uitstellen.