23/03/1627, 4

23/03/1627, 4

4 Berck schrijft d.d. 5 maart.
Vereist geen resolutie.