23/03/1627, 6

23/03/1627, 6

6 Het rekest van Willem ten Knouwe, wachtmeester ten plattelande van het graafschap Zutphen, is gelezen.
Vanwege zijn lange staat van dienst en de zware verwondingen die hij heeft opgelopen, wordt hem een extraordinaris traktement toegekend van 12 gld. per maand van 32 dagen. Die van het graafschap Zutphen zullen dit bedrag betalen in mindering op hun extraordinaris consenten. Akte zal worden afgezonden.