23/03/1627, 7

23/03/1627, 7

7 Conform de resolutie van 20 maart hebben HHM de stukken van Groningen en de Ommelanden gelezen en zijn Schaffer en Broersema over de zaak gehoord.
HHM besluiten de Staten te schrijven zich aan de resolutie van 8 feb. te houden. Zij dienen hun gedeputeerden te be√ędigen, de consenten te dragen en de uitspraken uit 1597 en 1599 na te komen. De daaruit voortgekomen geschillen dienen zij zo mogelijk in de provincie ten overstaan van de stadhouder te schikken en anders op 1 mei aanstaande ter afhandeling aan HHM voor te leggen. Indien dan een van leden niet aanwezig is, zal de kwestie met het wel aanwezige lid worden afgedaan. Een kopie van deze brief zal tevens aan de stadhouder worden gezonden, met het verzoek erop toe te zien dat de inhoud wordt nageleefd.