24/03/1627, 3

24/03/1627, 3

3 De Kleefse raden beklagen zich in een schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 15 maart over ontvanger Severins. Hij heeft in brieven van 19 feb. de inwoners van Oeffelt in het ambt Gennep laten weten dat zij samen met de andere leden van het Land van Cuijk contributie moeten betalen. Hij wil maandelijks 70 gld. van hen. De raden vragen deze handelwijze stop te zetten.
HHM willen hierover nader bericht van de RvS die tevens advies moet uitbrengen, ook over het verzoek van de inwoners van Oeffelt hun levensbehoeften uit dezerzijds steden te mogen halen.