24/03/1627, 4

24/03/1627, 4

4 In een aan Z.Exc. aangeboden rekest verzoeken Gerart van Arendonck en consorten verlenging van een eerder door Z.Exc. verleende sauvegarde teneinde vrij en ongehinderd met hun dienaren en families de veengronden bij Zundert in de Baronie van Breda te kunnen genieten. Ook willen zij het platteland bereizen.