24/03/1627, 1

24/03/1627, 1

1 Enkele extraordinaris gedeputeerden van Holland melden ter vergadering dat de Staten het huidige handelsverbod met de neutralen willen handhaven en strikt doen naleven. Het plakkaat van retorsie zou ten dien einde op enige punten moeten worden aangevuld. Volgens de overige provincies zal echter het vrijlaten van de vaart op Calais, de Eems en de Wezer de vijand bevoordelen met aanvoer van levensmiddelen en anderszins. Zij stellen daarom voor het verbod overal toe te passen, maar daar waar dat niet gaat de goederen zo te belasten dat het de vijand benadeelt.
HHM nemen vooralsnog geen besluit.