24/03/1627, 10

24/03/1627, 10

10 De Admiraliteit te Rotterdam heeft een aan haar gerichte brief van het stadsbestuur van Dordrecht doorgestuurd waarin executie tegen konvooimeester Repelaer wordt verboden.
De rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieterssen wordt advies gevraagd.
De Admiraliteit schrijft tevens dat zij Bartholomeus Segwaert diens traktement heeft betaald tot aan zijn inhechtenisneming, maar dat hij doorbetaling tot aan de dag van het vonnis eist. Het College vraagt HHM naar hun bedoeling.
HHM zullen antwoorden dat de Admiraliteit correct heeft gehandeld. Betaling eindigt in het geval van Segwaert en in dat van andere gevangenen op de dag van arrestatie.