24/03/1627, 12

24/03/1627, 12

12 De gecommitteerden in de kwestie Algiers rapporteren dat Z.Exc. ook bezwaren heeft tegen het verbreken van de vrede met Algiers. Hij acht het beter de koopvaardijschepen zo te bewapenen dat deze van de kant van Algiers niets te vrezen hebben. Consul Coij zou echter moeten worden teruggeroepen als Algiers de veroverde schepen en goederen niet wil teruggeven.
Nagegaan zal worden of zich onder de gedeputeerden van het Noorderkwartier, nu ter dagvaart van Holland , enige leden van de Directie van de Levantse handel bevinden die, met die van Amsterdam, over deze zaak gehoord kunnen worden. Vervolgens zal dan een besluit worden genomen.