24/03/1627, 14

24/03/1627, 14

14 De gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen verzoeken de RvS te machtigen tot betaling van de scheepsvrachten die hun ingezetenen hebben verdiend voordat het plakkaat van retorsie inging.
De RvS wordt gemachtigd over deze kwestie te beslissen.