24/03/1627, 7

24/03/1627, 7

7 HHM lezen de door Tido van Kniphausen namens de ridderschap van Oost-Friesland ingediende remonstrantie over de bezetting van het platteland. Hij beweert dat het onmogelijk is met geweld de strooptochten van de Spanjaarden aldaar tegen te houden. Het zou daarom beter zijn in Brussel een akte van neutraliteit te verkrijgen. Ondertussen moeten de soldaten van de stenden in het garnizoen van Emden de middelen innen. Zij dienen bovendien onder de eed de graaf en de stenden de neutraliteit na te volgen. Aangezien de graaf afreist, verwacht Kniphausen dat ook hem wordt toegestaan te vertrekken.
HHM besluiten dat hij voorlopig nog hier blijft en geven zijn remonstrantie aan de gecommitteerden.
Er is tevens verder beraadslaagd over de kwestie Oost-Friesland. De graaf is verzocht alles in het werk te stellen om van Spaanse kant eenzelfde akte van neutraliteit te verwerven als die verstrekt door de Staten-Generaal. HHM geven hem hiervoor niet meer dan twee of drie maanden de tijd. Wel zal nu in overleg worden getreden over een plan voor de bezetting van het platteland, dat uitgevoerd kan worden als de akte niet wordt verkregen.