24/03/1627, 8

24/03/1627, 8

8 Moret mag toch tien of twaalf paarden naar Bergen op Zoom brengen voor de compagnie van ritmeester Du Metz. Wel moet hij een attestatie van de commies opsturen waaruit de verblijfplaats van deze nieuwe en de eerder gehaalde tien paarden blijkt.